Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Handledningens vara eller icke vara samt i relation till coachning som begrepp.

Social resurs

Social Resurs / 31/05/2019

Handledning – en självklarhet för andra än socionomer? I en evigt föränderlig värld ligger socionomer och socialt arbete i framkant avseende att handledning länge anses som en självklarhet inom det sociala arbetet. Både avseende grupp-/processhandledning i grupp på arbetsplatser,  men också avseende egenterapi ligger vi i framkant i relation till andra yrkeskategorier. I läsandet av […]