Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Bemanning


Social resurs

Vi tillhandahåller socionomkonsulter för bemanning av kortare och längre uppdrag

Kontakta SocialResurs för att få mer information
Ta kontakt med oss för mer information så hjälper vi Er verksamhet. Klicka här för att komma till kontaktformuläret eller ring Tina direkt på 070 940 45 42

Socionombemanning

Har i svårigheter med rekrytering? Är det stor personalomsättning eller för stor andel nyexaminerade socionomer i arbetsgruppen? Vid sidan av utbildningsinsatser har vi möjlighet att tillhandahålla konsulter för längre eller kortare uppdrag.

Alla våra konsulter har minst tio års arbetslivserfarenhet. Många av dem har dessutom vana av att ha arbetat som chefer och tycker det är roligt att ha olika typer av uppdrag. Oavsett Ert behov tillhandahåller vi den konsult som bäst matchar Era krav. Vi följer dessutom regelbundet upp våra konsulters arbete för att veta att såväl konsulten har rätt förutsättningar för sitt arbete samt att ni som uppdragsgivare är nöjda med en arbetsinsats ni beställt.

När det är dags att avsluta uppdraget har vi ett avstämningsmöte så att uppdraget avslutas på ett korrekt sätt där vi knyter ihop alla lösa trådar för en effektiv övergång till den personal som ska ta över.

Rätt kompetens utifrån kundens behov

När det gäller enskilda uppdrag åtar vi oss uppdrag avseende alla områden inom socialt arbete. Vi samarbetar med våra partners i syfte att få till rätt kompetens utifrån den uppdragsbeskrivning Ni har.

Vi tillhandahåller arbetsledning/handledning inom alla områden inom det sociala arbetet.

Vi åtar oss handledningsuppdrag avseende processhandledning. Avseende arbetsledning åtar vi oss uppdrag från första socialsekreterare till chefsuppdrag inom alla sektorer inom socialt arbete.

Vi tillhandahåller handläggare inom:
  • Ekonomiskt bistånd
  • Barnavårdsutredningar
  • Vuxen-/missbruksutredningar
  • Familjefridshandläggare
  • LSS-Biståndshandläggare
  • Familjerättshandläggare
  • Familjehemshandläggare
Utbildade socionomer

Våra konsulter är socionomer. Utdrag ur kriminal- och belastningsregistret tas inför nya uppdrag. Vidare tas minst två referenser vid nya konsulter. Vi har regelbunden uppföljning av de uppdrag konsulterna har för att tillgodose både konsulten och uppdragsgivarens behov. Ta kontakt med oss för mer information så hjälper vi Er verksamhet.