Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Svåra samtal


Svåra samtal Social resurs

Vad är svåra samtal?

På de flesta arbetsplatser anser man att en viss form av kommunikation är svår. Det kan röra sig om samtal mellan personal och chef, kollegor emellan eller i relation till kunder/klienter. Hos oss finns inga svåra samtal tack vare att vi tillhandahåller samtalsmetodik som underlättar alla samtal Ni har framöver. Vi hjälper Er till en effektiv och samstämmig kommunikation som underlättar i vardagen. Vinster med att arbetsplatsen samspelar och kommunicerar på liknande sätt är att man kan undvika arbetsplatskonflikter. Vidare kan man bearbeta de missförstånd som uppstått på ett effektivt och lätthanterligt sätt.

Hållbar utveckling och goda resultat

För dig som ledare innebär detta att du på ett tydligt och effektivt sätt kan utöva ditt ledarskap genom en kommunikation som medarbetarna själva implementerar. Detta borgar för en hållbar utveckling över tid med goda resultat inom organisationen, låga sjukskrivningstal och en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi har sett att man kan förkorta mötestider på arbetsplatser genom en samstämmig kommunikation vilket resulterar i ytterligare vinster då den arbetstiden kan läggas på att uppnå de mål som arbetsplatsen kommit överens om.

För alla yrkeskategorier

Föreläsningen riktar sig till alla yrkeskategorier. Vid behov och utifrån Era önskemål utformar vi en föreläsning/workshop som möjliggör för Er att ta Ert arbete till nästa nivå. Vi kan även sätta in riktade insatser vill grupper, individer eller chefsstöd. Vi erbjuder alla våra kunder en uppföljning efter avslutat uppdrag där vi tillsammans planerar in hur långt fram denna ska vara för att ytterligare hjälpa Er att arbeta utifrån Era mål.