Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Uppdrag


Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om vårt nätverk eller för en uppdragsförfrågan eller ring Tina direkt på 070 940 45 42

Vi tar kortare och längre uppdrag inom socialt arbete samt organisationsutveckling.


Vilka uppdrag tar vi  oss an?

Ibland är arbetsplatser i behov av konsulter på heltid eller större organisationsförändringar och ibland är de enskilda specifika tjänster som behövs för att göra en avgörande skillnad i Er organisation. Inom socialt arbete är detta exempelvis barnavårdsutredningar eller familjerätts-/familjehemsutredningar av särskilt komplicerad art. Andra situationer som kan uppkomma inom organisationen är jäv eller överbelastning. Då går vi in och hjälper till med en eller flera utredningar i syfte att avlasta eller bevara sekretessen i relation till övriga organisationen. Alla våra konsulter som går in och tar enskilda utredningar har minst tio års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete.

Hjälp vid höga sjukskrivningstal

Vid problem med effektivitet och höga sjukskrivningstal skräddarsyr vi paket utifrån Er uppdragsbeskrivning i syfte att minska sjuktalen, öka produktiviteten och främja en välmående organisation. Detta är en helhetslösning där vi går in konkret i organisationen och identifierar problemen, letar lösningar och hjälper till att implementera förändring. Ni kan vara en mindre eller större arbetsplats, målet är att när vi lämnar så har ni mål, verktyg och en plan för hur ni ska nå Era mål. Social resurs är en av delägarna i USP-Utvecklingsspecialisterna och har därigenom tillgång till nätverk oavsett organisationstyp för att skräddarsy en lösning utifrån Era behov.

Kontakta oss för mer information och uppdragsförfrågan. Vill du ingå i vårt nätverk, läs mer här