Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

OM FÖRETAGET

Om Social resurs - resursen som tillhandahåller lösningen utifrån Era behov.

Social resurs är ett tjänsteföretag verksamt i hela Sverige avseende bemanning, föreläsningar, utbildningar samt enskilda samtal och handledning. Vi är verksamma inom offentlig och privat sektor. Social resurs skräddarsyr lösningar och tillhandahåller kompetens utifrån våra kunders behov vilket gör att vi har ett brett nätverk av olika professioner knutna till oss för att möta Era behov.

Social resurs grundare Tina Karpin driver också Socionompodden.

Läs gärna mer under respektive område.

Nya spännande föreläsningar kommer i höst!

En del i att ligga i framkant avseende socialt arbete handlar om kunskapsinhämtning och föreläsningar/utbildningar. Men det handlar också om att identifiera behov och nya möjligheter!
Genom vårt arbete har vi nu identifierat flera nya och spännande områden där det finns ett behov av kunskap och utveckling. Vi på Social resurs har därför beslutat oss för att komma med flera nyheter kring vilka ämnen och områden som vi föreläser inom. Håll därför utkik - vi kommer att presentera våra nya föreläsningar så snart vi har allt på plats.

Vi ser fram emot att erbjuda spännande nyheter inom nya områden!

Bemanning

Vi tillhandahåller socionomkonsulter för bemanning av kortare och längre uppdrag. Vi är verksamma inom alla områden inom socialt arbete från handläggning till gruppledare eller chefspositioner. Välkomna med Er uppdragsförfrågan så löser vi Era behov på kort- och lång sikt.

 

Målet med socionompodden är att visa en nyanserad bild av socialt arbete. Vi vänder oss till yrkesverksamma men också till alla er medborgare som någon gång i livet kommer i kontakt med socialt arbete. Vi kommer ha ett brukarperspektiv, anhörigperspektiv, ett yrkesperspektiv och även ta in forskare och författare. Allt i syfte att belysa det sociala arbetets komplexitet och därigenom bidra till kunskap i samhället om hur våra viktiga organisationer fungerar. Ni har möjlighet att följa oss på instagram där vi heter socionompodden. Där lägger jag frekvent ut vilka ämnen vi berör framöver så ni har möjlighet att ställa frågor. Information kommer också läggas upp här på hemsidan där ni kan följa mitt arbete via bloggen.

Vill ni ha kontakt med mig för att medverka i podden eller för att ni har förslag på gäster är ni välkomna att mejla på info@socionompodden.se.

Uppdrag

En del av de tjänster vi tillhandahåller är specifika uppdrag för organisationer.
Det kan handla om enskilda uppdrag inom socialtjänst så som barnavårdsutredningar, familjerättsutredningar på uppdrag av Tingsrätten eller familjehemsutredningar.

Vi arbetar också med organisationsutveckling i syfte att förenkla och effektivisera arbetet. Detta gör vi inom alla yrkeskategorier.

För mer information ta gärna kontakt då vi kan sy ihop paket utifrån Ert organisations behov.

REKOMMENDATIONER

Social resurs

"Tina Karpin föreläste på för oss pedagoger om Svåra samtal ur ett lösningsfokuserat perspektiv. Jag upplevde Tina som både kunnig och saklig inom sitt område. Tina nådde ut till oss på ett mycket bra sätt och många av oss använder sig av Tinas förmedlade kunskaper. Jag lyssnar gärna på Tina igen för att lära mig ännu mer."

Anette Barook, lärare Spångholmskolan

Klicka här för fler rekommendationer

Behandling

Har du behov av enskilda stödjande samtal där du är idag så tillhandahåller vi kortare stödjande och motiverande samtal. Vi tillhandahåller vidare behandling utifrån kognitiv eller lösningsfokuserad samtalsmetodik.

Vi tillhandahåller processhandledning för arbetsgrupper. Läs mer HÄR

Vi tillhandahåller hästunderstödd terapi för grupper som är utbrända, långt ifrån arbetslivet, men också för vuxna och barn med diagnoser eller funktionsnedsättning.