Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

I sviterna av dokumentärerna

Social resurs Våld i nära relationer


Varför?

Socialresurs Våld i nära relationer

De senaste veckorna har vi översköljts av de efterlevandes vittnesmål om de övergrepp de utsatts för som barn och vuxna. Jag syftar på dokumentären Surviving R Kelly, Finding Neverland och om Josefin Nilsson-älska mig för den jag är. Övergrepp efter övergrepp beskrivs implicit och detaljerat vilket lämnar oss hudlösa och arga.

Hur kan ingen ha undgått att se, varför har ingen agerat och i fallet med Josefin, varför har hon inte lämnat? Men förövarna då? Varför frågar man inte sig varför har han fått fortsätta? Varför sätter lagen inte stop? Varför är det kvinnor och barn som ska bära konsekvenserna, fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och inte förövarna?

 

Mer resurser på väg – men till vem?

Glädjande är att regeringen i ljuset av detta har skjutit till 45 miljoner kronor men frågan är vad dessa pengar ska gå till? I min mening är det socialtjänsten som ska arbeta med såväl de utsatta som förövarna. Socialtjänsten behöver arbeta förebyggande, vid övergrepp samt finnas med i en lång tid efteråt för att säkerställa att de utsatta har fått adekvat stöd och hjälp. I veckans avsnitt av Socionompodden berättar Kristina Loveby om hennes upplevelse om när skyddsnäten brister när hon behövde det som mest.

Socionompodden

Fler föreläsningar om utsatta barns situation

Även denna vecka är jag runt och föreläser om utsatta barns situation och socialtjänstens skyldigheter enligt lag, hur man för barnsamtal och leva rätten till ett liv fritt från våld. Jag föreläser vidare om samtal med föräldrar samt vår dokumentationsskyldighet.

Social resurs föreläsning

‘UNICEF:s rapport-“Olagligt men inte straffbart” sätter fingret på hur rättslösa barn i Sverige fortsatt är trots att vi redan har integrerat stora delar av barnkonventionen i svenska lagar. När barnkonventionen träder i kraft januari 2020 blir det omöjligt att säga att upplevt våld inte är psykisk misshandel av barn. Vi har som samhälle skyldighet att skydda de mest sårbara och utsatta. Detta är socialtjänstens huvudansvar. Jag skulle vilja se en yrkesstolthet där vi rakryggat går före och visar hur detta bör göras så att utsatta personer ska kunna leva ett liv fritt från våld.