Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Hästunderstödd terapi – HUT


HUT Social resurs

Hästunderstödd terapi-HUT

Hästunderstödd terapi har funnits i Sverige i många år och är en erkänd behandling hos Socialstyrelsen. På Socialstyrelsens hemsida går att utläsa nedanstående.

Målgrupp

Barn och vuxna med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning samt ungdomar med beteendeproblem eller psykisk ohälsa.

Syfte

Hästunderstödd terapi används som habilitering och rehabilitering för personer med fysisk funktionsnedsättning och syftar till förbättrad balans, muskulatur och koordination.

Insatsen används även som tilläggsterapi inom psykosocial behandling och psykoterapi vid psykisk ohälsa. Syftet är då ökat välmående samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

Innehåll och genomförande

Hästunderstödd terapi används i såväl etablerad vård som i verksamheter som enbart erbjuder fritidsridning och hälsovård. Insatsen består av ryttarträning och övningar på hästryggen, samt skötsel och omsorg om hästar.

Omfattning och intensitet

Varierar med målgrupp och verksamheternas mål och innehåll.

Utbildning och licens

Utövare kan ha en grundprofession som sjukgymnaster, psykologer, socionomer, socialpedagoger och arbetsterapeuter. Det är alltså inget eget yrke eller en särskild terapiform utan den gemensamma nämnaren är användandet av hästen för att effektivisera en behandlingsinsats.

Kombinerar samtal och fysisk aktivitet med hästen

På Social resurs kombinerar vi individuella samtal med fysisk aktivitet tillsammans med hästen. Vi skräddarsyr lösningar på individ- och gruppnivå. Vi befinner oss i lantliga omgivningar som manar till lugn och eftertanke. Här kan du med stöd av personal göra saker i din egen takt, utifrån din egna individuella plan. Vi följer upp ditt mående och dina framsteg regelbundet. Vid sidan av hästarna finns möjlighet till terapeutiskt trädgårdsarbete.

Vi börjar alltid med ett individuellt möte där det finns möjlighet att göra studiebesök på gården i syfte att syftet och platsen ska stämma överens med dina förväntningar. Därefter gör vi upp en individuell plan vilken vi sedan följer upp regelbundet. Vi har även möjlighet att ha gemensamma samtal med anhöriga i syfte att öka förståelsen för din situation och vad du behöver längst din väg för återhämtning.