Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Våldsutsatta barn


Våldsutsatta barn Social resurs

DE BORTGLÖMDA BARNEN


Våldsutsatta barn och barn som bevittnar våld i nära relationer.

Vi ser dem överallt. Barnen som far illa i föräldrarnas relation, barnen som själva blir utsatta. Vare sig du arbetar inom socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, skola eller annan instans som kommer i kontakt med barn är det viktigt att veta vilka frågor du kan ställa och vad du kan göra för att hjälpa just det barnet. Vi utbildar vidare i konkret utredningsarbete inom socialtjänst vad gäller utredning och bedömning av våldsutsatt barn eller barn som upplever våld i nära relationer.

Varför barn som upplever våld och inte barn som bevittnar våld?

Att använda språkbruket barn som bevittnar våld tyder på att barnet är en åskådare och inte en del av det som sker. Då våld i nära relationer ofta utövas av barnets far gentemot barnets mor innebär detta att barnet upplever våld, de är brottsoffer i situationen och traumatiseras av denna upplevelse. Barn behöver att vi vuxna hjälper dem genom att lyssna, bekräfta och hjälpa dem vidare med rätt stöd och behandling så att de kan läka från de trauma de varit med om. I vissa fall behöver barn också skydd. Social resurs har som mål att utbilda inom alla sektorer i samhället för att våldsutsatta barn och barn som upplever våld i nära relation ska få rätt hjälp och stöd.

Hur hanterar du ett barn som berättar om våld i hemmet?

Hur bemöter du ett barn som berättar att det blir slaget? Vår utbildning i att möta våldsutsatta barn eller barn som upplever våld i hemmet vänder sig till alla yrkeskategorier som möter barn i vardagen. Du kan arbeta som polis, inom skolans värld, hälso- och sjukvård eller socialt arbete. Den gemensamma nämnaren är att du är den vuxen som barnet vänder sig i förtroende till och hur förvaltar du barnets berättelse och vad gör du vidare?

Vi hjälper dig bedöma situationen

Vidare går vi igenom risk- och skyddsbedömningar så att du har rätt förutsättningar för att löpande kunna bedöma risken för fortsatt våld.

Skräddarsydda utbildningar för chefer

Något som vi ofta får höra från deltagare som genomgått våra utbildningar är att "min chef behöver höra detta". Därför har vi också skräddarsydda utbildningar till chefer och beslutsfattare så att de också får kunskap om

- lagstiftning
- vilka förutsättningar som krävs för att medarbetaren ska arbeta rättssäkert
- hur den enskilde medarbetaren påverkas av att arbeta med våldsutsatta
- arbetsledningens möjligheter och skyldigheter att förebygga ohälsa på arbetsplatsen
samt icke att glömma, chefens behov för att kunna tillgodose ett bra arbetsklimat vid handläggning av tunga ärenden.

Vi hjälper dig med information och fördjupad kunskap utifrån de behov som Ni har på Er arbetsplats. Kontakta oss för mer information och bokning.