Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Om Företaget


VD och Grundare Tina Karpin

Social resurs

Uppdrag både inom privat sektor och socialtjänst sedan 2017

Social resurs är företaget som levererar kvalité inom socialt arbete. Sedan starten den 15 augusti 2017 har vi vuxit lavinartat med uppdrag inom socialtjänst, arbetsledning såväl inom socialtjänst men även inom den privata sektorn. Vi tillhandahåller vidare konsultbemanning inom alla områden inom socialt arbete vilket utförs av kvalificerade socionomer med minst tio års arbetslivserfarenhet inom sina områden.

Skolor, ideella föreningar och företag

Vid starten 2017 var tanken att vi skulle arbeta riktat till socialt arbete men det dröjde inte längre än en månad innan vi blev kontaktade av privata bolag och bland annat skolor, ideella föreningar och nätverk för kvinnliga entreprenörer. Detta föranledde en snabb utvärdering och insikt om att vår kunskap är kunskap som behövs inom fler yrkeskategorier än bara för socionomer.

Vi föreläser och utbildar för personal inom såväl kommunal- som privata organisationer och företag. Se våra föreläsningar för mer information.

Vi erbjuder enskilda samtal samt handledning för arbetsgrupper och chefer.

Vi ser att fysisk och psykisk utbrändhet brer ut sig i alla åldrar och yrkesgrupper varför vi arbetar såväl förebyggande samt på vägen tillbaka från utbrändhet.

Vidare arbetar vi med vårt värdegrundsarbete där vi vill ha en rejäl inverkan på det sociala arbetet. Social resurs är grundare till Socionompodden där vi intervjuar gäster som kan belysa det sociala arbetet utifrån sin respektive yrkeskunskap och fält. Målet med socionompodden är att nyansera bilden av socialt arbete i media.

Grundaren Tina Karpin

Tina Karpin grundare och VD har erfarenhet av arbete med vuxna och barn inom socialt arbete sedan 2004. Tina är socionom och har i huvudsak varit verksam inom socialt arbete vad gäller missbruksbehandling på Sofia behandlingshem i Malmö. Tina gick därefter vidare som Projektsamordnare för Ambulatoriet och arbetade där med utbildande och samordnande insatser kring gravida missbrukande kvinnor till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Sedan 2010 har Tina arbetat med barn och unga i huvudsak med barnavårdsutredningar men även som enhetschef, konsult och senare som konsultchef. Utöver detta har Tina haft uppdrag som arbetsledare och handlett personal i arbetsprocesser kring komplicerade barnavårdsärenden.

Sedan starten av TK Socialresurs AB i augusti 2017 fördelar Tina sin arbetstid mellan att arbetsleda/handleda personal, åta sig enskilda barnavårdsutredningar samt med att föreläsa.

Socionompodden

Tina kommer under hösten att börja sända Socionompodden som ett led i att nyansera bilden i sociala medier kring socialt arbete men också för att bidra med kunskap om ett område som alla människor i Sverige någon gång i livet kommer i kontakt med.

Tina vill förmedla den breda kunskap som socionomer besitter och nyansera debatten om socialt arbete.