Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Balans i Knopp & Kropp


Balans i kropp & knopp

Balans i livet


Orkar kroppen inte riktigt med utifrån vad du hade velat i vardagen? Känner du dig helt färdig i huvudet efter en arbetsdag? Dalar motivationen och träningen haltar? Detta är föreläsningen som hjälper dig och din arbetsplats till ett bättre fysiskt mående samt vänder trenden vad gäller utbrändhet/utmattning. I dagens stressade samhälle gäller det att hitta BALANSEN i livet för ett ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande vilket kommer smitta av sig på alla områden i livet.

Minska sjukfrånvaron

Vi hjälper Er att minska sjukskrivningstalen och öka produktiviteten på Er arbetsplats genom riktade föreläsningar, workshops samt enskilda insatser.

I dagens samhälle har vi stor press på oss att prestera på topp inom livets alla områden. Detta leder till en enorm stress för individen vilket yttrar sig i på olika vis fysiskt och psykiskt. Ord som utmattningssyndrom, sömnproblem, depression, stress, utbrändhet och att gå in i väggen tillhör vår vardag. Det behöver inte vara på detta vis. Genom riktad företagshälsovård där utbildning, samtal och friskvård ingår kan man vända sjukskrivningstrenden och förebygga fysisk och psykisk utbrändhet. Istället för att lägga resurserna på rehabilitering kan man förebygga genom utbildning och riktade insatser till individer och arbetsgruppen. Detta resulterar i en ökad produktivitet på arbetsplatsen genom att medarbetarna mår bra och presterar därefter. I längden visar forskning att proaktiva insatser kostar långt mindre än den långa rehabilitering som väntar när man blivit utbränd.

Mental styrka viktigt

Den mentala träningen är en del av att uppnå balans i vardagen. Den andra delen fysisk rörlighet där träning och kosthållning är lika viktig del som den mentala viljan, i folkmun kallad för motivation. Motivation är ett fluktuerande begrepp. Engagemang, drivkraft, vilja, förmåga och benägenhet till förändring är något som förändras flera gånger per dag. Hur motiverar man sig själv till det man vet att både kropp och hjärna behöver när det finns så mycket annat som kräver att bli gjort först? Vi hjälper Er att hitta en struktur i vardagen, både genom föreläsningar men också via workshops och direkta övningar för att mentalisera, men även med konkreta verktyg kring träning, kost, träningsupplägg.

Positiva bieffekter

En positiv bieffekt av vår utbildning är en bättre hälsa där du mår bra både fysiskt och psykiskt. En annan positiv bieffekt är att du går ner i vikt, äter nyttigare slipper dieter och bantning och upplever dig ha en bättre hälsa.

Vår föreläsning riktar sig till dig som aldrig tränat en dag i ditt liv och till dig som redan är fysiskt aktiv. Vidare till dig som är på gränsen till utbrändhet eller till dig som känner en balans i livet men vill uppnå ett ytterligare bättre välmående.

Använd friskvårdsbidrag

Våra kurser inom förebyggande arbete/friskvård och hjälp vid utbrändhet faller under friskvårdsbidraget hos arbetsgivaren.