Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Rekommendationer


Föreläsningar

Tina Karpin föreläste på för oss pedagoger om Svåra samtal ur ett lösningsfokuserat perspektiv. Jag upplevde Tina som både kunnig och saklig inom sitt område. Tina nådde ut till oss på ett mycket bra sätt och många av oss använder sig av Tinas förmedlade kunskaper. Jag lyssnar gärna på Tina igen för att lära mig ännu mer.

/Anette Barook, lärare Spångholmskolan

 

"En föreläsning som framförallt gav mig en möjlighet att se in i mig själv och samtidigt gav mig redskap att kunna prioritera rätt och nå en balans. Tinas stora kunnande och breda erfarenhet skapar ett unikt koncept alla borde få ta del av. Tinas ödmjukhet inför vilka utmaningar dagens samhälle ställer människan inför och samtidigt insikt om hur man kan balansera dessa utmaningar gav mig inspiration att börja ta viktiga steg för att nå en bättre balans. Av alla föreläsningar jag kunde valt är jag tacksam att jag valde just Balans i kropp och knopp."

/Susanne Neuding, nöjd deltagare


Arbetsledare

"Tina är som arbetsledare konstruktiv, kunnig och lugn i sitt ledarskap och jag kan känna mig trygg med Tinas bedömningar. Jag upplever också Tina som professionell och att Tina gör sitt yttersta för att göra ett gott jobb både för mig och våra klienter."

/Helena Malmström, erfaren socionom

 

"Min uppfattning om Tina under hennes tid som verksamhetsansvarig är att hon visat prov på både stor innovationsförmåga såväl som noggrannhet och en genuin omtanke om sin personalgrupp. Tina är trygg i sin tjänsteutövning samt uppskattad av det team hon ledde.

Tina upplevs som sakkunnig och målinriktad men även en följsam och mycket uppskattad arbetsledare. Tina var mycket professionell och driven i alla de delar som tillhörde hennes uppdrag som verksamhetsansvarig.

Jag kan varmt rekommendera Tina till uppdrag inom arbetsledning och organisationsutveckling."

Michael Högberg
Managementkonsult och delägare KAHEMI AB
(tidigare VD Michael & Michael AB)


Enskilda Uppdrag

"Jag har gått hos Tina totalt 6 samtal utifrån lösningsfokuserade samtal för att komma tillrätta med en svår hem- och arbetssituation. Tina har hjälpt mig att reda ut mina tankar och känslor. I samtalen med Tina har jag tagit steg framåt för att lösa de svårigheter jag har i dagsläget och jag känner en stor tilltro till att jag kommer att fixa det med de redskap jag fått i samtalen med Tina. På en skala från 0-10 där 0 är inte alls och 10 är nöjd sätter jag mig på en 9a."

Anonym, kvinna, 39 år.


Bemanning