Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Handledning


Behandling Socialresurs

Vad är handledning?

Handledning innebär ett utrymme där man som personal eller chef får möjlighet att fritt tala om sitt ärende. Här sker en inventering, sortering och reflektion kring vad som gäller ärendet och till vad som hör till mig som person i ärendet. Det är först efteråt man kan tala om vad som hänt och vad det var.

Idén om handledning

Att se att varje person har potential att komma fram till kloka beslut.
En förutsättning är att det sker i dialog och att frågor som uppmanar till dialog, ställs. Handledaren har inte alltid nyckeln till lösningen, men är den som skall vägleda så att de handledda kan hitta nycklarna och nyckelhålen.

Processhandledning eller metodhandledning?

Processhandledning handlar om kontinuitet så att processer har tid att uppstå, både individuellt och i grupp
Handledning kan innehålla både process och metod, utifrån vilket behov de handledda uttrycker.

Syftet är;
-att träna sig i att reflektera för att förstå både sin egen och andras roller i situationer som uppstår.
-att stärka samarbetet och kommunikationen i gruppen i syfte att nå kvalitet i mötet med brukaren.
-att ventilera både möjligheter och svårigheter bli friare i att finna ny energi och alternativa vägar för sitt agerande

Rätt handledare för era behov

Har ni komplexa situationer i er yrkesutövning? Har ni flera parallella processer pågående inom er organisation? Behöver ni processhandledning inom socialtjänsten? Vare sig ni tillhör kommunal organisation eller är ett privat företag kan vi tillhandahålla rätt handledare utifrån Era behov. Boka tid för intervju.

Handledning inom socialt arbete

Tina tillhandahåller processhandledning för yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn som upplever eller själva blir utsatta för våld.

Tina tillhandahåller vidare handledning för yrkesverksamma där personalgruppen är nya för varandra och behöver skapa tillit i syfte att kunna känna sig trygga med varandra i det dagliga arbetet. Forskning visar att antal LVU går upp när man har en för varandra ny arbetsgrupp eller många oerfarna socialsekreterare.

Handledning inom privata organisationer och företag

Process handledning i yrket med också kring gruppens relationer och funktioner är avgörande för en hög känsla av välmående och produktivitet på en arbetsplats. Med enkla medel kan handledning främja kommunikation, förebygga arbetsplatskonflikter, minska sjukskrivningstalen och öka produktiviteten.

Kontakta oss för mer information och offert.