Solbogatan 29 21, 212 32 Malmö, Sverige
+46709404245

Med fokus på hur socialtjänsten kan arbeta rättssäkert med utsatta barn

Utbildning våldsutsatta barn Social resurs


Hur samtalar man med utsatta barn?

Denna vecka och kommande månader arbetar jag intensivt med utbildningsinsatser för att höja kompetensen avseende utsatta barns situation. Fokus ligger på hur man samtalar med utsatta barn gällande upplevt våld i nära relationer, våldsutsatta barn, barn som utsatts för sexuella övergrepp samt barn som far illa i vårdnadskonflikter. En del i att arbeta rättssäkert är att kunna ställa rätt frågor på rätt sätt. En annan viktig del är hur man dokumenterar på ett rättssäkert och effektivt sätt så man värnar barnets bästa. När jag föreläser runtomkring vårt avlånga land märker jag att rutiner, samverkan och praxis skiljer sig åt. Målet är att barn ska få sina behov tillgodosedda på ett rättssäkert vis oavsett vart i landet de bor.

Våldsutsatta barn föreläsning Social resurs

Barnkonventionen

Med anledning av barnkonventionen blir lag i Sverige 2020 är det angeläget att myndigheter, skola, föreningsliv och  ja egentligen alla områden där barn rör sig,  blir medvetna om att barns intressen och behov ska lyssnas på och tillvaratas på samma vis som för oss vuxna.

Specifikt för verksamheter som arbetar med barn är att våra skyldigheter kommer bli mer långtgående än vad de är i dagsläget.

 

Samverkan

Vid sidan om de nya lagar som träder kraft och vikten av ett rättssäkert handläggningsarbete framkommer vikten av att myndigheter samverkar. Samverkan är just den faktor som man identifierar antingen som en brist som leder till att familjer far illa och inte får rätt hjälp eller den framgångsfaktor som leder fram till ett liv där barnets bästa främjas.

Våldsutsatta barn föreläsning Social resurs

Nu fortsätter jag att utbilda

Som ett led av den efterfrågan som finns kommer jag framöver lägga mer tid på att utbilda inom ovanstående områden. Vill ni ha mer kompetens i just er arbetsgrupp är ni välkomna att kontakta mig.

 

Tina Karpin